El Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya neix de forma natural recollint les inquietuds del sector amb la finalitat d’aglutinar tots els agents implicats per unir esforços i promoure el sector des de tots els àmbits.

La seva filosofia és vincular la construcció amb la salut i l’ecologia, fomentant també la circularitat i la descarbonització.

OBJECTIUS

  1. Promoure un entorn vital saludable, rehabilitar i construir sota criteris ecològics sostenibles, socials i èticament responsables
  2. Ser un punt de trobada, suport i referència per als professionals, les empreses i les entitats del sector
  3. Recollir les inquietuds i les necessitats del sector, analitzant les fortaleses i les mancances per buscar solucions de forma conjunta
  4. Ser un interlocutor vàlid davant l’administració, amb prou representativitat per vetllar pels interessos dels agremiats i del sector
  5. Donar suport a associacions, col·legis, entitats i iniciatives que estiguin alineades amb els objectius del gremi
  6. Cobrir les mancances en formació detectades per les empreses
  7. Establir sinèrgies entre tots els agents implicats en el sector per fer-lo créixer conjuntament
  8. Potenciar el concepte de salut lligat a la construcció amb grups de treball multidisciplinars
  9. Col·laborar en la investigació i la recerca de nous materials i sistemes constructius per seguir avançant i millorant tots els aspectes de la bioconstrucció

ADHESIÓ

Adheriu-vos gratuïtament al Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya aquest 2023 deixant les vostres dades al següent formulari

Podeu contactar amb nosaltres a info@gremibioconstruccio.cat