Gremi de la

Bioconstrucció

de Catalunya

Gremi de la

Bioconstrucció

de Catalunya

Gremi de la

Bioconstrucció

de Catalunya

Gremi de la

Bioconstrucció

de Catalunya

Gremi de la

Bioconstrucció

de Catalunya

Gremi de la

Bioconstrucció

de Catalunya

Neix el primer gremi de la construcció amb salut i ecologia de Catalunya

El Gremi de Bioconstrucció de Catalunya és un punt de trobada de professionals del sector amb interés per fomentar la construcció sostenible d’impacte positiu sobre el medi ambient.

Som constructors, arquitectes, enginyers, industrials i fabricants que apostem per una construcció descarbonitzada que posa per davant de tot la salut del medi ambient i de les persones en un escenari d'emergència climàtica.

Els objectius del Gremi

1.
Promoure un entorn vital saludable,

rehabilitar i construir sota criteris ecològics sostenibles, socials i èticament responsables

2.
Ser un punt de trobada

suport i referència per als professionals, les empreses i les entitats del sector.

3.
Recollir inquietuds i necessitats

del sector, analitzant fortaleses i mancances per buscar solucions de forma conjunta

4.
Ser un interlocutor vàlid

davant l’administració, amb representativitat per vetllar pels interessos dels agremiats i del sector

5.
Donar suport

a associacions, col·legis, entitats i iniciatives que estiguin alineades amb els objectius del gremi

6.
Cobrir les mancances

en formació detectades per les empreses

7.
Establir sinèrgies

entre tots els agents implicats en el sector per fer-lo créixer conjuntament

8.
Potenciar el concepte

de salut lligat a la construcció amb grups de treball multidisciplinars

9.
Col·laborar en la investigació

 i la recerca de nous materials i sistemes constructius per seguir avançant i millorant tots els aspectes de la bioconstrucció

Els objectius del Gremi

1.
Promoure un entorn vital saludable,

rehabilitar i construir sota criteris ecològics sostenibles, socials i èticament responsables

4.
Ser un interlocutor vàlid

davant l’administració, amb representativitat per vetllar pels interessos dels agremiats i del sector

7.
Establir sinèrgies

entre tots els agents implicats en el sector per fer-lo créixer conjuntament

2.
Ser un punt de trobada

suport i referència per als professionals, les empreses i les entitats del sector.

5.
Donar suport

a associacions, col·legis, entitats i iniciatives que estiguin alineades amb els objectius del gremi

8.
Potenciar el concepte

de salut lligat a la construcció amb grups de treball multidisciplinars

3.
Recollir inquietuds i necessitats

del sector, analitzant fortaleses i mancances per buscar solucions de forma conjunta

6.
Cobrir les mancances

en formació detectades per les empreses

9.
Col·laborar en la investigació

 i la recerca de nous materials i sistemes constructius per seguir avançant i millorant tots els aspectes de la bioconstrucció

Consulta els Itineraris
de la Bioconstrucció

Consulta els Itineraris
de la Bioconstrucció

Adhesió al Gremi

Adheriu-vos al Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya aquest 2024 deixant les vostres dades al següent formulari: